لیست بازیهای آماده برای ساخت

این لیست بازیهایی است که توضیح و راهنمای ساختشون در سایت وجود داره، بعضی هاشون همراه با توضیحات به زبان فارسی هستن و بعضی هاشون فقط قوانینشون به زبان انگلیسی وجود داره: